תחנת עבודה לניסויים STARFISH, תוצרת RADLEYS

Features & Specifications

תחנת עבודה לניסויים מקבילים StarFish תוצרת Radleys, בריטניה.
StarFish הינה תחנת עבודה חסכונית המאפשרת לחוקר לבצע ניסויי חימום ובחישה עם המגוון הרחב ביותר של סוגי מיכלים ומערכות זכוכית

Downloads

http://www.starfish-chemistry.com/