אדפטור 8 יונקות, עבור VHCpro תוצרת VACUUBRAND, גרמניה.

Features & Specifications

אדפטור 8 יונקות עבור VHCpro.

• מאפשר שאיבה מקבילה באמצעות שמונה טיפים
(2-200µl או 5-300µl).
• פיזור אחיד של כח השאיבה על פני כל הטיפים.
• עמיד באוטוקלב ב- 121°C ובלחץ 2 באר.
• הצמדת ושחרור טיפים ללא מאמץ.

מסופק עם:
• מעמד למתאם.
• שוקת ראגנטים רב פעמית לחיטוי.
• מפתח להתקנה.

Downloads

https://www.vacuubrand.com/en/page1222.html

http://labotal.co.il/wp-content/uploads/2018/04/Labotal-VACUUBRAND-Exclusive-distributor-authorization-1.pdf